ТЕЛФОР 2008Сава Центар, Београд

У периоду од 25-27. новембра 2008. године, компанија Хелиос је присуствовала на 16. телекомуникационом форуму, Телфор 2008. Манифестацију је посетило преко 2000 људи. Компанија Хелиос је поред презентације активне и пасивне опреме за оптичке телекомуникације, направила и демонстрацију видео надзора са удаљене локације. Демонстација је садржала једну AXIS 211А IP видео камеру, чији се сигнал преносио преко медиа-конвертора и оптичког кабла до сервера, који је био повезан са осталим камерама. Ова демонстрације је привукла велику пажњу посетилаца.

Телфор 2008
Телфор 2008
Телфор 2008