ХЕЛИОС ДОО ПОСЕДУЈЕ СЕРТИФИКАТЕISO 9001, 14001 и OHSAS 18001

Koмпаније ХЕЛИОС ДОО поседује сертификате: ISO 9001 који се односи на систем менаџмента квалитетом, ISO 14001 који се односи на систем еколошког менаџмента и OHSAS 18001 којим се дефинише систем менаџмента заштите и безбедности запосленох.ISO 9001


Имплементација Система менаџмента квалитетом има изузетан стратешки значај за све видове пословања. У том смислу, стандард ИСО 9001:2000 је применљив на све организације независно од типа, величине, производне или услужне делатности и једини се може користити за сертификацију менаџмента у пословном свету. Процес сертификације започиње тако што систем менаџмента квалитета - QМС (Qуалитy Манагемент Сyстем) мора бити у потпуности документован, проверен и одобрен од стране менаџмента, а потом имплементиран у организацији.
ISO 14001


Имплементација Система еколошког менаџмента може се односити на читаву компанију, један огранак или чак на само један процес, а избор углавном зависи од потребе Ваше компаније. Имплементацијом ИСО 14001:2004 утврђује се који од радних процеса у компанији загађују животну средину, потом се постављају реални циљеви и уводе неопходне мере за остварење тих циљева. Током увођења ИСО 14001 такође се врши одговарајућа обука особља за управљање овим системом и описују се обавезе и овлашћења за извршавање ових процеса.
OHSAS 18001Сертификат ОХСАС 18001 штити фирму од непотребних надокнада, омогућује повољније уговоре са осигуравајућим друштвима, побољшава односе са државним органима, повећава продуктивност радника тако што смањује повреде, а самим тим и боловања.