КОЛАШИН - ПОДГОРИЦАКолашин, Црна Гора

У периоду од маја до половине јуна 2010. године, компаније Хелиос је учествовала у изградњи деонице Колашин - Подгорица, дуж које је био постављен оптички кабл, капацитета 144 влакана.
У том периоду, компанија Хелиос је урадила 14 рачвастих наставака ( по 144 споја ), који су били лоцирани како на местима уз пругу, тако и у тунелима, чија је дужина варирала од 400м па чак и до 5 000м.
На деоници између Колашина и Подгорице, у 6 станица је комплетно урађена: монтажа ормана, припрема одоговарајуће опреме за спајање и спајање оптичког кабла, капацитета од 144 влакна на разделник.
По завршетку посла, са комисијом су урађена конролна мерења која су показала да цела деоница од Колашина до Подгорице испуњава стандарде и налази се у граница које прописује "Телеком Србија", и да се може пустити у рад.

Колашин - Подгорица
Колашин - Подгорица
Колашин - Подгорица
Колашин - Подгорица
Колашин - Подгорица
Колашин - Подгорица
Колашин - Подгорица
Колашин - Подгорица