КВАЛИФИКОВАН ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЗАТелеком Србија

Koмпаније ХЕЛИОС је после достављања потребне документације и пријаве, доспела на листу квалификованих понуђача-кандидата за извођење радова у мрежама, приступним мрежама и мрежама оптичких каблова "Телекома Србије".

Teлеком Србија
Teлеком Србија
Teлеком Србија