РЕФЕРЕНЦЕФИРМЕ КОЈЕ СНАБДЕВАМО


Кабл оператери:

 • — Максат Скопље, Македонија
 • — "AVCOM", Београд
 • — Коперникус, Београд
 • — ИКОМ, Београд

 • — Радијус Вектор, Београд
 • — Телемарк (Дуга), Чачак, Краљево
 • — Јотел, Ниш
 • — Инвест инжењеринг, Бачка Паланка

 • — Линкс, Пријепоље
 • — CABLING, Будва, Црна Гора
 • — Алтеко, Петровац на Млави

Телекоми:

 • — Телеком Македоније
 • — Телеком Србије

Мобилни оператери:

 • — Теленор, Србија
 • — МТС, Србија
 • — МТЛ, Црна Гора

Интернет провајдери:

 • — Верат, Београд
 • — "YUBC", Београд
 • — Актон, Београд

Јавна предузећа и институције:

 • — Рачунарска мрежа Дистрикта Брчко, БиХ
 • — Савезна контрола лета
 • — Електропривреда Србије
 • — ЈП Ада Циганлија
 • — Нафтна индустрија Србије

Приватна предузећа и институције:

 • — Делта холдинг
 • — Нелт
 • — Banca Intesa

 • — Airport City
 • — Градски центар за физичку културу Београд
 • — ПЦ Ушће


ЛИСТА ИЗВЕДЕНИХ ОБЈЕКАТАОБЈЕКТИ ГДЕ СМО РАДИЛИ


Кабл оператери:

 • — Испорука каблова, оптичких спојница и разделника и монтажа истих на објектима "AVCOM-a", u Београду, Малој Моштаници, Баричу
 • — Испорука спојница, разделника и монтажа за Коперникус у Новом Саду, Великом Градишту и Малом Црнићу
 • — Испорука каблова, оптичких спојница, разделника, активне опреме (оптичких трансмитера, чворова, пријемника повратног смера и опреме за интернет) и монтажа истих на објектима кабловске телевизије “Телемарк” у Чачку и Краљеву
 • — Испорука каблова, оптичких спојница, разделника, активне опреме (оптичких трансмитера, чворова) и монтажа истих на објектима кабловске телевизије “ЛИНКС” Пријепољу
 • — Испорука каблова, оптичких спојница, разделника, активне опреме (оптичких трансмитера, чворова) и монтажа истих на објектима кабловске телевизије “Cabling” у Будви

Телекоми:

 • — Монтажа оптичких каблова

Мобилни оператери:

 • — Теленор, Србија, Испорука оптичких разделника и монтажа интерне мреже у "Airport City" центру

Интернет провајдери:

 • — Верат, Београд, Испорука комплетног оптичког материјала и монтажа у "data centru"

Јавна предузећа и институџије:

 • — Рачунарска мрежа Дистрикта Брчко, БиХ, Испорука каблова и оптичких разделника, монтажа за потребе градске оптичке мреже
 • — Савезна контрола лета, испорука комплетног материјала и монтажа оптичког система на локацији “Панчићев врх”
 • — Електропривреда Србије, Испорука каблова, опреме и монтажа на Трафо Станици “Јагодина” и Термоелектрани “Дрмно”

Остали корисници:

 • — "Airport City", Испорука оптичких каблова, разделника и монтажа истих на повезивању зграда комплекса
 • — Монтажа оптичке мреже у хотелу "Princess" Бар