КВАЛИФИКОВАН ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЗАРафинерија нафте - Панчево

Koмпаније ХЕЛИОС је дана 28. новембра 2013. године стекла статус "Квалификовани Извођач са аспекта ХСЕ" за извођење активности / послова у "Рафиниерији нафте - Панчево" у области:
Инжењеринг и инсталација контролних центара телекомуникација.

Рафинерија нафте - Панчево
Рафинерија нафте - Панчево
Рафинерија нафте - Панчево
Рафинерија нафте - Панчево
Рафинерија нафте - Панчево
Рафинерија нафте - Панчево